finns fortfarande mangold o sallad att plocka!!
hade en fin rosenknopp som stormen förstörde….
tusenskönor i gräsmattan och en maskros för ett par dagar sedan.